Home All Languages

Revelaţia Divină Semnul Fiarei (666)
Ce ne spune Biblia despre semnul fiarei?? 

( RFID vs. ISLAMSpanish  German  Swedish   Chinese  Korean  Portuguese  Japanese  Indonesian  Arabic  Hindi  Dutch  French  Finnish  Hungarian  Faroese  Slowakia  Tagalog  Urdu  Punjabi  Croatian Romanian  Malagasy  Bengali  Telugu  Albanian  Amharic  Nepali 

PDF    DOC  English/Main

Apocalipsa 13:15-18

Apocalipsa 14:9-11

Şi i s-a dat ei să însufle duh chipului fiarei,ca chipul fiarei să şi grăiască şi să omoare pe toţi cîţi nu se vor închina chipului fiarei.

13:16 Şi ea îi sileşte pe toţi,pe cei mici şi pe cei mari,şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci,şi pe cei slobozi şi pe cei robi,ca să-şi pună semn pe mîna lor cea dreaptă sau pe frunte.

13:18 Aici este înţelepciunea.Cine are pricepere să socotească numărul fiarei;căci este număr de om.Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.
 

Şi al treilea înger a venit după el,strigînd cu glas puternic;Cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe fruntea lui,sau pe mîna lui.

13:10 Va bea şi el din vinul aprinderii lui Dumnezeu,turnat neamestecat,în potirul mîniei Sale,şi se va chinui în foc şi în pucioasă,înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.

13:11 Şi fumul chinului lor se suie în vecii vecilor.Şi nu au odihnă nici ziua nici noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi oricine primeşte semnul numelui ei.
 

Sînt multe presupuneri în ce priveşte acest semn,dar de un singur lucru putem fi siguri.Oricine primeşte marca fiarei este pierdut.Odată ce ai primit marca(666)nu mai este cale de întoarcere.Nu vei mai putea fi iertat şi nu vei mai avea încă o şansă.Nu mai poţi fi salvat din acel moment şi vei fi pierdut definitiv.Nici să nu te gîndeşti că Dumnezeu o să te înţeleagă.Te vei gîndi că El o să te ierte chiar dacă ai luat semnul,El are milă de mine şi nu vrea ca eu să-mi pierd viaţa!Nu trebuie să-mi fac griji,mai pot fi salvat!NU,NU,GREŞIT!!Dacă vei primii acest semn(666)pe frunte sau pe mîna ta eşti pierdut!Tu nu o să mai poţi fi salvat.Tu ţi-ai dat viaţa fiarei în acel moment.O să fie timpuri grele şi presiuni mari cînd se cere ca acest semn să fie primit de oameni.Probabil o să ţi se pară că este singurul lucru care te va ţine în viaţa în timpul acela şi multe probleme se vor rezolva dacă primeşti semnul.Mare presiune o să fie asupra ta ca să primeşti acest semn,cum ar fi;Tortura,sa-ţi pierzi viaţa,îţi vei pierde copii,să-ţi ia lucrurile tale,casa,reputaţia,să ţi se taie mîinile,libertatea etc.Profeţii ne-au avertizat că diavolul nu o să-i lase uşor pe aceştia care nu primesc semnul,ci o să fie chinuiţi teribil şi torturaţi ca să-i facă să primească marca lui.Fără acest semn nu vei mai putea cumpăra sau vinde nimica.În timpul acela fi pregătit mai bine să-ţi dai viaţa decît să primeşti semnul satanei.Nu te compromite şi nu face această greşeală fatală de a primii semnul.Chiar şi cei credincioşi o să fie condamnaţi pentru eternitate de către Dumnezeu dacă primesc semnul.Dar pentru aceştia care refuză să primească semnul fiarei şi sînt omorîţi pentru credinţa lor este nădejde.

Să NU crezi că dacă te sinucizi, ca să scapi de suferinţe, sau ca să eviţi să iei semnul fiarei 666, tu vei fi salvat (mîntuit). Sinuciderea NU te va salva, sinuciderea te va trimite în iad, chiar dacă eşti Creştin. Să NU faci nicodată lucrul acesta! Pe de altă parte, dacă tu NU crezi în Isus, şi totuşi refuzi să iei Semnul fiarei, asta tot NU te va salva (mîntui). Tu trebuie să crezi, să te pocăieşti şi să-l accepţi pe Isus, şi să refuzi să iei semnul fiarei, şi NUMAI atunci vei putea fi salvat(mîntuit).

Apocalipsa 20:4

Şi am văzut tronuri şi celor ce şedeau pe ele li s-a dat să facă judecată.Şi am văzut sufletele celor tăiaţi pentru mărturia lui İsus şi pentru cuvîntul lui Dumnezeu,care nu s-au închinat fiarei,nici chipului ei,şi nu au primit semnul pe fruntea şi pe mîna lor.Şi ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos mii de ani.

Tradus de Nicolae Ibasfalean