Home All Languages
 HTML Bible    Christian Website Christian Answers  Gospel Go   
8 Hodin v Nebi  DOC                                        Translators Needed !
Božie Zjavenie nebo a peklo od Mary K. Baxter    MP4 86mb  
23 MINUTVPEKLE    MP4  DOC The Jesus FilmThe Jesus Film for Kids Glimpse of Eternity
Nebo je tak Naozajstné doc Do pekla a späť doktor Rawlings dokumentárneho
   MP4 233mb
Božie Odhalenie Neba  doc BOJ V NEBESKEJ OBLASTI doc
Pokrstený Žiarivým Ohňom doc   #2 Vízia Unity  doc

Znak šelmy (666)
PDF  DOC   English/Main

( RFID vs. ISLAMSpanish  German  Swedish   Chinese  Korean  Portuguese  Japanese  Indonesian  Arabic  Hindi  Dutch  French  Finnish  Hungarian  Faroese  Slowakia  Tagalog  Urdu  Punjabi  Croatian Romanian  Malagasy  Bengali  Telugu  Albanian  Amharic  Nepali 

Čo hovorí Biblia o šelme, jej znaku a obrazu? (Zjv. 13-14)

Zemská šelma - 11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana. 13 A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. 14 A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila. 15 A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. 16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.

9 Po nich nasledoval iný, tretí anjel a volal mohutným hlasom: „Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku, 10 aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. 11 A dym ich múk bude stúpať na veky vekov a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto by prijal znak jej mena.“

Je mnoho premýšľania, že jedného dňa bude toto všetko splnené, ale ty si môžeš byť istý týmto...

KAŽDÝ, kto dostane znak šelmy (666), je určený k ZÁHUBE! Potom už NIE JE ŽIADNY NÁVRAT, ŽIADNE ODPUSTENIE, ŽIADNA DRUHÁ ŠANCA, ŽIADNA SPÁSA, ŽIADNA VEČNÁ SLÁVA!

Nie je žiadna nádej, že BOH ťa pochopí, že ti to schváli a odpustí keď si vezmeš ten ZNAK. Že je predsa milosrdný a nechce, aby tvoj život bol stratený. Preto sa nemusím trápiť. Môžem byť spokojný, že každý má predsa večný život a šťastie; však áno, že? NESPRÁVNE!!!

Keď si VEZMEŠ tento ZNAK ŠELMY (666) na tvojom ČELE alebo RUKE, si na KONCI ! Potom nemôžeš byť už zachránený ! Ty si si vyžiadal vernosť ŠELMY. Keď bude vydaný ZNAK, bude to ČAS VEĽKÝCH STRESOV a UTRPENIA. ZNAK sa bude každému zdať zo všetkého najlepšie, preto sa udrží a mnoho PROBLÉMOV bezpečne VYRIEŠI. Na každého, kto si nechce vziať ZNAK, budú pôsobiť veľký nátlak, aby si dal ZNAK, dokonca aj mučiť, STRATU Života, Práce, Detí, Majetku, Úcty, Domu, Voľnosti, Končatín atď...

PROROK predtým VAROVAL, že DIABOL nebude chcieť v žiadnom prípade nechať tých, ktorí odmietnu ZNAK. UNIKNEŠ len keď sa jednoducho necháš stať. Chce, aby sme mali hrozné bolesti, keď prijmeme ZNAK. Bez toho ZNAKU nebudeš môcť NIČ KÚPIŤ ani PREDAŤ. V tomto čase MUSÍŠ chcieť radšej ZOMRIEŤ, ako prijať ZNAK. Musíš byť potom pripravený na to, čo ťa čaká. Je jedno aký trest za neprijatie ZNAKU príde, NEBER SI HO !

NEBUDE ŽIADNY Kompromis, o tom niet pochýb. Neveriaci, dokonca i VERIACI, ktorí príjmu ZNAK, BUDÚ ODSÚDENÝ k plnému Božiemu Hnevu - NAVEKY ZATRATENÝ !

Next RANDOM Video List of Videos