×
Home: Mobile Home: Original Style What's New MP3 Bible Jewish Stories X-Witch X-Muslim Bible Movies Gospel Videos Godly Movies CBN Videos Random Video
  Kat Kerr   Anna Rountree   Mary Baxter   Several #1   Several #2   Choo Thomas   Ian McCormack   Burpo   I saw His Glory   7 Colombian Youths   Heavenly Blood   Heaven Testimonies
  Lazarus   Bill Wiese   Mary Baxter   Dr. Rawlings   J. Perez   Hepzibah   Ptr. Park   7 Columbian Youths
  Atomic Prayer   Prayers that ROUT demons   Warfare + Blessing   Healing   Declaration   101 Decrees   Tongues   Rosary   Artic Fire   Why Should We Pray?   Why Bother
  MP3 Bible   10 Commandments   Learn Bible in 24 Hours   40 Spiritual Lessons   Alpha   Foundations   Bible Commentaries   Book of Mormon   Temple Study   Red Letters   Divine Healing Training   God Story   Gap Theory   Creation to Christ   Book of John   Kids Bible Cartoons   Derek Prince Teaching   Jesus Film   Digital Bible   Bible Codes ELS
  Passion of Christ   New Jesus Film   Introduction   Names of God   Jesus IS...   Jesus Film   That's My KING   Father's Love Letter   Celestial Hug
  Warfare Training 1   Warfare Training 2   Casting Out demons   Combat   Examples   Warrior King   Exorcism   Prayer   Ask Him   demonology   Clarita   NUWI
  Final Quest   The Call   Tommy Hicks   3 Days   Angel Song   The Prison   H.A.Baker
  Best #1   Best #2   Spiritual Food   Generals   Ramirez   Bishop Kelley   Gary Wood   Roland Buck   Rees Howells   Baptized by Fire   Sid Roth   Todd White   Gary Beaton   Victor Marx   Akiane   Theo Nez   Nun's Story   Retha McPherson   Tomas Welch
  Booth's Vision   Frank Jenner   Hell's Best Kept Secret   EE-Taow   Manifesting Power   LivingWaters   Atheist Delusion   Using AI for Jesus   Sharing w/ Muslims   Sword + Serpent
  Revival Hymn   Jesus in China   Freemason Curruption   Modern Child Sacrifice   the WAR on Children   XGay   Transformations   Ark of Covenant   Soul Ties   Last Reformation   Noah's Ark Found   Does GOD Exist   Political Issues   Fake Mountain   7 Mountains   ID vs Evolution   Bible Science   American History   China Records   Case: Creator   Case: Christ   Case: Faith   Little Lessons   Deadly Mistakes   Enemies Within   Chinese Characters   Global Warming   The Final Frontier   Understanding Israel   Testing Joseph Smith   Targeting Kids
  X-Muslim   Journey of Hope   Islam Rising   ACT   Jihad   Best Muslim Story   Enemies Within   Answering Islam   Killing for Heaven   Killing the Infidel
  Downloadable MP3 Worship Music   Online Worship Music  DivineRevelations University   Free Posters   Christian Pictures   Kids Christian Cartoons   Bible Trivia   End Times Visions   Fractal Praise   Communion Verses   Bobby Conner   Brother Yun   Civil War   Prayer Tank   Fiscal Cliff   Understanding Economics   Who takes the Son   Christian GPTs
  All Languages   Afrikaans   Albanian   Amharic   Arabic   Bengali   Bulgarian   Burmese   Cambodian   Catalan   Chinese   Czech   Danish   Dutch   Farsi   Finnish   French   German   Greek   Gujarati   Hausa   Heberw   Hindi   Hungarian   Indonesian   Italian   Japan   Kannada   Khazanah   Korean   Laos   Malagasy   Malayalam   Malaysian   Marathi   Mongolian   Nepali   Norwegian   Oriya   Polish   Portuguese   Punjabi   Romanian   Russian   Somali   Samoan   Serbo_Croatian   Sinhala   Slovak   Slovenian   Spanish   Swahili   Swedish   Tagalog   Tamil   Telugu   Thai   Tongan   Turkish   Ukrainian   Urdu   Uzbek   Vietnamese
 About  Disclaimer  Phone# USA 425-610-9216  [email protected]
Follow on YOUTUBE  YouTube Follow on Facebook  Facebook Follow on X/Twitter  X/Twitter Follow Podcast RSS  Podcast  RSS Follow on Instagram  Instagram Follow on TikTok  TikTok
  PDF Library   Believer's Authority   Heavenly Man, Yun   Torch + Sword   The Harvest   Faith Shoemaker's Vision   Daughter of Sacrifice
For New Believers Something Funny... 2nd Page, Older Material
×


Menu / Home
Menu / Home

Revelaţia Divină Semnul Fiarei (666)
Ce ne spune Biblia despre semnul fiarei?? 

( RFID vs. ISLAMSpanish  German  Swedish   Chinese  Korean  Portuguese  Japanese  Indonesian  Arabic  Hindi  Dutch  French  Finnish  Hungarian  Faroese  Slowakia  Tagalog  Urdu  Punjabi  Croatian Romanian  Malagasy  Bengali  Telugu  Albanian  Amharic  Nepali 

PDF    DOC  English/Main

Apocalipsa 13:15-18

Apocalipsa 14:9-11

Şi i s-a dat ei să însufle duh chipului fiarei,ca chipul fiarei să şi grăiască şi să omoare pe toţi cîţi nu se vor închina chipului fiarei.

13:16 Şi ea îi sileşte pe toţi,pe cei mici şi pe cei mari,şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci,şi pe cei slobozi şi pe cei robi,ca să-şi pună semn pe mîna lor cea dreaptă sau pe frunte.

13:18 Aici este înţelepciunea.Cine are pricepere să socotească numărul fiarei;căci este număr de om.Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.
 

Şi al treilea înger a venit după el,strigînd cu glas puternic;Cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe fruntea lui,sau pe mîna lui.

13:10 Va bea şi el din vinul aprinderii lui Dumnezeu,turnat neamestecat,în potirul mîniei Sale,şi se va chinui în foc şi în pucioasă,înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.

13:11 Şi fumul chinului lor se suie în vecii vecilor.Şi nu au odihnă nici ziua nici noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi oricine primeşte semnul numelui ei.
 

Sînt multe presupuneri în ce priveşte acest semn,dar de un singur lucru putem fi siguri.Oricine primeşte marca fiarei este pierdut.Odată ce ai primit marca(666)nu mai este cale de întoarcere.Nu vei mai putea fi iertat şi nu vei mai avea încă o şansă.Nu mai poţi fi salvat din acel moment şi vei fi pierdut definitiv.Nici să nu te gîndeşti că Dumnezeu o să te înţeleagă.Te vei gîndi că El o să te ierte chiar dacă ai luat semnul,El are milă de mine şi nu vrea ca eu să-mi pierd viaţa!Nu trebuie să-mi fac griji,mai pot fi salvat!NU,NU,GREŞIT!!Dacă vei primii acest semn(666)pe frunte sau pe mîna ta eşti pierdut!Tu nu o să mai poţi fi salvat.Tu ţi-ai dat viaţa fiarei în acel moment.O să fie timpuri grele şi presiuni mari cînd se cere ca acest semn să fie primit de oameni.Probabil o să ţi se pară că este singurul lucru care te va ţine în viaţa în timpul acela şi multe probleme se vor rezolva dacă primeşti semnul.Mare presiune o să fie asupra ta ca să primeşti acest semn,cum ar fi;Tortura,sa-ţi pierzi viaţa,îţi vei pierde copii,să-ţi ia lucrurile tale,casa,reputaţia,să ţi se taie mîinile,libertatea etc.Profeţii ne-au avertizat că diavolul nu o să-i lase uşor pe aceştia care nu primesc semnul,ci o să fie chinuiţi teribil şi torturaţi ca să-i facă să primească marca lui.Fără acest semn nu vei mai putea cumpăra sau vinde nimica.În timpul acela fi pregătit mai bine să-ţi dai viaţa decît să primeşti semnul satanei.Nu te compromite şi nu face această greşeală fatală de a primii semnul.Chiar şi cei credincioşi o să fie condamnaţi pentru eternitate de către Dumnezeu dacă primesc semnul.Dar pentru aceştia care refuză să primească semnul fiarei şi sînt omorîţi pentru credinţa lor este nădejde.

Să NU crezi că dacă te sinucizi, ca să scapi de suferinţe, sau ca să eviţi să iei semnul fiarei 666, tu vei fi salvat (mîntuit). Sinuciderea NU te va salva, sinuciderea te va trimite în iad, chiar dacă eşti Creştin. Să NU faci nicodată lucrul acesta! Pe de altă parte, dacă tu NU crezi în Isus, şi totuşi refuzi să iei Semnul fiarei, asta tot NU te va salva (mîntui). Tu trebuie să crezi, să te pocăieşti şi să-l accepţi pe Isus, şi să refuzi să iei semnul fiarei, şi NUMAI atunci vei putea fi salvat(mîntuit).

Apocalipsa 20:4

Şi am văzut tronuri şi celor ce şedeau pe ele li s-a dat să facă judecată.Şi am văzut sufletele celor tăiaţi pentru mărturia lui İsus şi pentru cuvîntul lui Dumnezeu,care nu s-au închinat fiarei,nici chipului ei,şi nu au primit semnul pe fruntea şi pe mîna lor.Şi ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos mii de ani.

Tradus de Nicolae Ibasfalean