×
Home: Mobile Home: Original Style Christian Netflix Jewish Stories X-Witch X-Muslim MP3 Bible Bible Movies Gospel Videos Godly Movies CBN Videos Kids Videos Worship Music Vids for New Believers Random Video What's New
  Kat Kerr   Anna Rountree   Mary Baxter   Several #1   Several #2   Choo Thomas   Ian McCormack   Burpo   I saw His Glory   7 Colombian Youths   Heavenly Blood   Heaven Testimonies
  Lazarus   Bill Wiese   Mary Baxter   Dr. Rawlings   J. Perez   Hepzibah   Ptr. Park   7 Columbian Youths
  Atomic Prayer   Prayers that ROUT demons   Warfare + Blessing   Healing   Declaration   101 Decrees   Tongues   Rosary   Artic Fire   Why Should We Pray?   Why Bother
  MP3 Bible   10 Commandments   Learn Bible in 24 Hours   40 Spiritual Lessons   Alpha   Foundations   Bible Commentaries   Book of Mormon   Temple Study   Red Letters   Divine Healing Training   God Story   Gap Theory   Creation to Christ   Book of John   Kids Bible Cartoons   Derek Prince Teaching   Jesus Film   Digital Bible   Bible Codes ELS
  Passion of Christ   New Jesus Film   Introduction   Names of God   Jesus IS...   Jesus Film   That's My KING   Father's Love Letter   Celestial Hug
  Warfare Training 1   Warfare Training 2   Casting Out demons   Combat   Examples   Warrior King   Exorcism   Prayer   Ask Him   demonology   Clarita   NUWI
  Final Quest   The Call   Tommy Hicks   3 Days   Angel Song   The Prison   H.A.Baker
  Best #1   Best #2   Spiritual Food   Generals   Ramirez   Bishop Kelley   Gary Wood   Roland Buck   Rees Howells   Baptized by Fire   Sid Roth   Todd White   Gary Beaton   Victor Marx   Akiane   Theo Nez   Nun's Story   Retha McPherson   Tomas Welch
  Booth's Vision   Frank Jenner   Hell's Best Kept Secret   EE-Taow   Manifesting Power   LivingWaters   Atheist Delusion   Using AI for Jesus   Sharing w/ Muslims   Sword + Serpent
  Revival Hymn   Jesus in China   Freemason Curruption   Modern Child Sacrifice   the WAR on Children   XGay   Transformations   Ark of Covenant   Soul Ties   Last Reformation   Noah's Ark Found   Does GOD Exist   Political Issues   Fake Mountain   7 Mountains   ID vs Evolution   Bible Science   American History   China Records   Case: Creator   Case: Christ   Case: Faith   Little Lessons   Deadly Mistakes   Enemies Within   Chinese Characters   Global Warming   The Final Frontier   Understanding Israel   Testing Joseph Smith   Targeting Kids
  X-Muslim   Journey of Hope   Islam Rising   ACT   Jihad   Best Muslim Story   Enemies Within   Answering Islam   Killing for Heaven   Killing the Infidel
  Downloadable MP3 Worship Music   Online Worship Music  DivineRevelations University   Free Posters   Christian Pictures   Kids Christian Cartoons   Bible Trivia   End Times Visions   Fractal Praise   Communion Verses   Bobby Conner   Brother Yun   Civil War   Prayer Tank   Fiscal Cliff   Understanding Economics   Who takes the Son   Christian GPTs
  All Languages   Afrikaans   Albanian   Amharic   Arabic   Bengali   Bulgarian   Burmese   Cambodian   Catalan   Chinese   Czech   Danish   Dutch   Farsi   Finnish   French   German   Greek   Gujarati   Hausa   Heberw   Hindi   Hungarian   Indonesian   Italian   Japan   Kannada   Khazanah   Korean   Laos   Malagasy   Malayalam   Malaysian   Marathi   Mongolian   Nepali   Norwegian   Oriya   Polish   Portuguese   Punjabi   Romanian   Russian   Somali   Samoan   Serbo_Croatian   Sinhala   Slovak   Slovenian   Spanish   Swahili   Swedish   Tagalog   Tamil   Telugu   Thai   Tongan   Turkish   Ukrainian   Urdu   Uzbek   Vietnamese
 About  Disclaimer  Phone# USA 425-610-9216  [email protected]
Follow on YOUTUBE  YouTube Follow on Facebook  Facebook Follow on X/Twitter  X/Twitter Follow Podcast RSS  Podcast  RSS Follow on Instagram  Instagram Follow on TikTok  TikTok
  PDF Library   Believer's Authority   Heavenly Man, Yun   Torch + Sword   The Harvest   Faith Shoemaker's Vision   Daughter of Sacrifice
AI Tech Site Something Funny... 2nd Page, Older Material
×


Menu / Home
Menu / Home
 HTML Bible    Christian Website Christian Answers  Gospel Go   
8 Hodin v Nebi  DOC                                        Translators Needed !
Božie Zjavenie nebo a peklo od Mary K. Baxter    MP4 86mb  
23 MINUTVPEKLE    MP4  DOC The Jesus FilmThe Jesus Film for Kids Glimpse of Eternity
Nebo je tak Naozajstné doc Do pekla a späť doktor Rawlings dokumentárneho
   MP4 233mb
Božie Odhalenie Neba  doc BOJ V NEBESKEJ OBLASTI doc
Pokrstený Žiarivým Ohňom doc   #2 Vízia Unity  doc

Znak šelmy (666)
PDF  DOC   English/Main

( RFID vs. ISLAMSpanish  German  Swedish   Chinese  Korean  Portuguese  Japanese  Indonesian  Arabic  Hindi  Dutch  French  Finnish  Hungarian  Faroese  Slowakia  Tagalog  Urdu  Punjabi  Croatian Romanian  Malagasy  Bengali  Telugu  Albanian  Amharic  Nepali 

Čo hovorí Biblia o šelme, jej znaku a obrazu? (Zjv. 13-14)

Zemská šelma - 11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana. 13 A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. 14 A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila. 15 A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. 16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.

9 Po nich nasledoval iný, tretí anjel a volal mohutným hlasom: „Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku, 10 aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. 11 A dym ich múk bude stúpať na veky vekov a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto by prijal znak jej mena.“

Je mnoho premýšľania, že jedného dňa bude toto všetko splnené, ale ty si môžeš byť istý týmto...

KAŽDÝ, kto dostane znak šelmy (666), je určený k ZÁHUBE! Potom už NIE JE ŽIADNY NÁVRAT, ŽIADNE ODPUSTENIE, ŽIADNA DRUHÁ ŠANCA, ŽIADNA SPÁSA, ŽIADNA VEČNÁ SLÁVA!

Nie je žiadna nádej, že BOH ťa pochopí, že ti to schváli a odpustí keď si vezmeš ten ZNAK. Že je predsa milosrdný a nechce, aby tvoj život bol stratený. Preto sa nemusím trápiť. Môžem byť spokojný, že každý má predsa večný život a šťastie; však áno, že? NESPRÁVNE!!!

Keď si VEZMEŠ tento ZNAK ŠELMY (666) na tvojom ČELE alebo RUKE, si na KONCI ! Potom nemôžeš byť už zachránený ! Ty si si vyžiadal vernosť ŠELMY. Keď bude vydaný ZNAK, bude to ČAS VEĽKÝCH STRESOV a UTRPENIA. ZNAK sa bude každému zdať zo všetkého najlepšie, preto sa udrží a mnoho PROBLÉMOV bezpečne VYRIEŠI. Na každého, kto si nechce vziať ZNAK, budú pôsobiť veľký nátlak, aby si dal ZNAK, dokonca aj mučiť, STRATU Života, Práce, Detí, Majetku, Úcty, Domu, Voľnosti, Končatín atď...

PROROK predtým VAROVAL, že DIABOL nebude chcieť v žiadnom prípade nechať tých, ktorí odmietnu ZNAK. UNIKNEŠ len keď sa jednoducho necháš stať. Chce, aby sme mali hrozné bolesti, keď prijmeme ZNAK. Bez toho ZNAKU nebudeš môcť NIČ KÚPIŤ ani PREDAŤ. V tomto čase MUSÍŠ chcieť radšej ZOMRIEŤ, ako prijať ZNAK. Musíš byť potom pripravený na to, čo ťa čaká. Je jedno aký trest za neprijatie ZNAKU príde, NEBER SI HO !

NEBUDE ŽIADNY Kompromis, o tom niet pochýb. Neveriaci, dokonca i VERIACI, ktorí príjmu ZNAK, BUDÚ ODSÚDENÝ k plnému Božiemu Hnevu - NAVEKY ZATRATENÝ !