×
Home: Mobile Home: Original Style Christian Netflix Jewish Stories X-Witch X-Muslim MP3 Bible Bible Movies Gospel Videos Godly Movies CBN Videos Kids Videos Worship Music Vids for New Believers Random Video What's New
  Kat Kerr   Anna Rountree   Mary Baxter   Several #1   Several #2   Choo Thomas   Ian McCormack   Burpo   I saw His Glory   7 Colombian Youths   Heavenly Blood   Heaven Testimonies
  Lazarus   Bill Wiese   Mary Baxter   Dr. Rawlings   J. Perez   Hepzibah   Ptr. Park   7 Columbian Youths
  Atomic Prayer   Prayers that ROUT demons   Warfare + Blessing   Healing   Declaration   101 Decrees   Tongues   Rosary   Artic Fire   Why Should We Pray?   Why Bother
  MP3 Bible   10 Commandments   Learn Bible in 24 Hours   40 Spiritual Lessons   Alpha   Foundations   Bible Commentaries   Book of Mormon   Temple Study   Red Letters   Divine Healing Training   God Story   Gap Theory   Creation to Christ   Book of John   Kids Bible Cartoons   Derek Prince Teaching   Jesus Film   Digital Bible   Bible Codes ELS
  Passion of Christ   New Jesus Film   Introduction   Names of God   Jesus IS...   Jesus Film   That's My KING   Father's Love Letter   Celestial Hug
  Warfare Training 1   Warfare Training 2   Casting Out demons   Combat   Examples   Warrior King   Exorcism   Prayer   Ask Him   demonology   Clarita   NUWI
  Final Quest   The Call   Tommy Hicks   3 Days   Angel Song   The Prison   H.A.Baker
  Best #1   Best #2   Spiritual Food   Generals   Ramirez   Bishop Kelley   Gary Wood   Roland Buck   Rees Howells   Baptized by Fire   Sid Roth   Todd White   Gary Beaton   Victor Marx   Akiane   Theo Nez   Nun's Story   Retha McPherson   Tomas Welch
  Booth's Vision   Frank Jenner   Hell's Best Kept Secret   EE-Taow   Manifesting Power   LivingWaters   Atheist Delusion   Using AI for Jesus   Sharing w/ Muslims   Sword + Serpent
  Revival Hymn   Jesus in China   Freemason Curruption   Modern Child Sacrifice   the WAR on Children   XGay   Transformations   Ark of Covenant   Soul Ties   Last Reformation   Noah's Ark Found   Does GOD Exist   Political Issues   Fake Mountain   7 Mountains   ID vs Evolution   Bible Science   American History   China Records   Case: Creator   Case: Christ   Case: Faith   Little Lessons   Deadly Mistakes   Enemies Within   Chinese Characters   Global Warming   The Final Frontier   Understanding Israel   Testing Joseph Smith   Targeting Kids
  X-Muslim   Journey of Hope   Islam Rising   ACT   Jihad   Best Muslim Story   Enemies Within   Answering Islam   Killing for Heaven   Killing the Infidel
  Downloadable MP3 Worship Music   Online Worship Music  DivineRevelations University   Free Posters   Christian Pictures   Kids Christian Cartoons   Bible Trivia   End Times Visions   Fractal Praise   Communion Verses   Bobby Conner   Brother Yun   Civil War   Prayer Tank   Fiscal Cliff   Understanding Economics   Who takes the Son   Christian GPTs
  All Languages   Afrikaans   Albanian   Amharic   Arabic   Bengali   Bulgarian   Burmese   Cambodian   Catalan   Chinese   Czech   Danish   Dutch   Farsi   Finnish   French   German   Greek   Gujarati   Hausa   Heberw   Hindi   Hungarian   Indonesian   Italian   Japan   Kannada   Khazanah   Korean   Laos   Malagasy   Malayalam   Malaysian   Marathi   Mongolian   Nepali   Norwegian   Oriya   Polish   Portuguese   Punjabi   Romanian   Russian   Somali   Samoan   Serbo_Croatian   Sinhala   Slovak   Slovenian   Spanish   Swahili   Swedish   Tagalog   Tamil   Telugu   Thai   Tongan   Turkish   Ukrainian   Urdu   Uzbek   Vietnamese
 About  Disclaimer  Phone# USA 425-610-9216  [email protected]
Follow on YOUTUBE  YouTube Follow on Facebook  Facebook Follow on X/Twitter  X/Twitter Follow Podcast RSS  Podcast  RSS Follow on Instagram  Instagram Follow on TikTok  TikTok
  PDF Library   Believer's Authority   Heavenly Man, Yun   Torch + Sword   The Harvest   Faith Shoemaker's Vision   Daughter of Sacrifice
AI Tech Site Something Funny... 2nd Page, Older Material
×


Menu / Home
Menu / Home
   Uppenbarelse om Himlen
och Helvetet för 7 Ungdomar
Finalkampen
Helvetet är en Verklighet, jag har varit där!
Gudomlig Uppenbarelse av Himlen En Gudomlig Uppenbarelse av Helvetet Vision om Uppryckelsen, Vedermödan, den
Heliga Staden & Guds Tron och satans tron.
23 Minuter i Helvetet av Bill Wiese

Vittnesbörd av
Theo Nez
PDF

Det är Tid Att Dansa!
Himlen är så Verklig En Glimt av Evigheten Ian McCormack
8 Timmar i Himlen Unity’s syn Tiden går snabbt mot sitt slut Helvetets Port Translators Needed !
HTML Bible   Thru the Bible Gospel Go  Passion of the Christ  The Jesus Film   Christian Answers 4 Spiritual Laws Ethnic Harvest

The Return of Christ, riding on the cloudsVision om Uppryckelsen, Vedermödan,
den Heliga Staden & Guds Tron och satans tron.

Vittnesbörd av en 8 år gammal flicka från Puerto Rico,
som hade ett sammanträffande med Jesus Kristus. (Jannet Balderas Canela)
Originaltexten kommer från Spansk ljudinspelning. Illustrationerna är tillsatta efteråt. Vittnesbördet har bestyrkts av en oberoende och erkänd profet.

PDF  DOC  English/Main

English
Spanish Audio
PortugueseIndonesian
Arabic,    German
Chinese  Simplified,  Traditional
Czech   Romanian
Japanese
Bahasa Malaysia
Korean 
Dutch  Swedish
Tagalog Hungarian
French,      Finnish
Vietnamese
Serbo-Croation
Tamil  Amharic
More Translators Needed!

Kära bröder, må Herren välsigna er alla i denna stund. Låt oss läsa Guds Heliga Ord från Bibeln i andra Korintierbrevet 12: 1-4. I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn:

Jag måste berömma mig, om än till ingen nytta, och jag kommer då till syner och uppenbarelser från Herren. Jag vet om en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen – om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det. Jag vet att den mannen – om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det – att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. {Upprepning av text finns också i Bibeln}

Jag vill dela med er en erfarenhet som jag hade med Herren den 5’e september, 1999. Vi var i kyrkan och Guds kraft fanns där och styrkte våra liv. Jag föll till golvet och upplevde Herrens närvaro inom mig. Jag upplevde att Herren gjorde något med mig, och Han visade visioner för mig.

I en vision såg jag två vägar, en var mycket bred med många människor som gick på den, men de gick alla mot sin undergång. Den andra vägen var mycket smal, jag såg att många människor vandrade utmed den vägen, de prisade och ärade Herren.

Sedan visade Herren mig en annan vision där en ängel kämpade mot en drake. Draken slängde ut eld och demoner på jorden.

ClockDragonDärefter såg jag en vision med en ljus och skimrande klocka. Den var gjord i guld. Visarna stod på klockslaget tolv. Men jag såg en hand som flyttade visarna tillbaka till klockan elva. Herren sade till mig, ”Se, Min tjänare, jag flyttar tillbaka tiden, för Mitt folk är inte förberedda som jag vill att de skall vara, jag flyttar tiden tillbaka för Mitt folk prisar Mig inte som jag vill, det är därför genom Min stora nåd som Jag ger dem en sista chans, så att alla som kommer inför Mina fötter skall få ta emot evigt liv”.

Sedan visade Herren mig en annan vision medan jag fortfarande låg kvar på golvet. Jag såg en man som red på en häst komma mot mig. Han sträckte ut sina händer och kom närmare mot mig där jag låg på golvet. Sedan upplevde jag hur Herren tog mig i sina armar. Jag kände hur han tog ut min ande ur min kropp. Sedan red vi iväg, vi red uppåt och stannade upp, inte för högt eller för lågt. Han sade till mig, ”Se min tjänare, jag sade att jag skulle ta dig med Mig, det är vad jag gör nu, för det jag säger med Min mun det fullbordar jag också. Det jag säger det gör jag. Det är därför jag har fört dig hit Min tjänare. Men först vill jag visa dig Mina sår så att du är uppmärksam och aldrig glömmer vad jag har gjort för er alla”.

Vi kom till Guds Tron och Herren visade mig var spikarna hade gått in och var hans sida var stungen. Han visade också hur han hade blivit slagen. Jag såg alla märken och sår han tog på sig för oss alla. Han sade, ”Se Min tjänare, många av er räknar inte med allt jag har gjort för er, många av er glömmer att jag dog för er på Golgata kors, jag upplever en smärta Min tjänare. Jag upplever smärta när Mitt folk förnekar mig, det är som att såren öppnar sig på nytt, det smärtar Mig. Det är som att de korsfäster Mig på nytt på korset”. Jag så hur Herren grät, för Han känner smärta när vi förnedrar Honom.

 

HIMLEN

Heaven, City of God, New Jerusalem, from http://www.revelationillustrated.comHan sade, ”Tjänare jag vill visa många saker för dig, jag vill visa gator av guld och glashavet, så att du kan gå och berätta för Mitt folk om den prakt jag har för dem”.

Snart kom vi till en plats med vackra gator, så vackra. Jag har aldrig sett eller vidrört något liknande på jorden. Gatorna var skinande! Herren sade, ”Min tjänare, vidrör gatorna av guld för du och Mitt folk skall bo här, snart kommer Mitt folk att rida här”. Jag kunde se mig och Herren rida här tillsammans.

Efter detta kom vi till glashavet, det var så vackert. Medan jag red tillsammans med Herren genom den dyrbara sjön, sade Han, ”Min tjänare, allt detta är inte Mitt, allt detta är för Mitt folk. Allt det du kan vidröra har jag förberett med sådan kärlek för Mitt folk”. Sedan sade Han, ”Tjänare kom hit, för jag vill visa dig andra saker”.

Vi kom sedan till en vacker plats där jag kunde se Guds härlighet och uppleva Hans kraft. Det var en vacker plats. Jag såg många bord så jag frågade Herren, ”Herre, vad är alla borden till för”? Han sade, ”Tjänare, kom ihåg Lammets Bröllop, kom ihåg att vid dessa bord skall vi fira Lammets Bröllop”. Jag såg ett antal bord flera än man kan räkna, jag kunde inte se slutet på dem. Där fanns änglar vid varje bord så jag frågade Herren, ”Herre, varför finns det en ängel vid varje bord och stol”? Herren sade, ”Min tjänare, änglarna dekorerar borden, änglarna gör varje bord färdigt för jag förbereder redan allt”.

Kära bröder, borden var så skinande; alla var gjorda i guld. Borden var mycket fint dekorerade. Jag såg hur varje ängel placerade ut gaffel, kniv, sked, glas, tallrik, allt i guld, så vackert. Herren sade till mig, ”Tjänare, tala om för Mitt folk att göra sig klara för mycket snart kommer jag att hämta dem till Mig, så de kan komma och vara tillsammans med Mig vid Lammets Bröllop”.

Det var så vackert; man kunde uppleva Herrens närvaro, sådan härlighet och majestät! Herren sade, ”Tjänare, kom jag vill visa dig något annat”. Vi kom till en plats med många vackra dörrar, så många vackra dörrar. Jag sade, ”Herre, vad finns bakom dörrarna”? Han sade, ”Bakom dörrarna finns Mina lärjungar, bakom dörrarna finns Mina apostlar, bakom dörrarna finns alla de som en gång vandrat på jorden och som prisat och förhärligat Mitt Namn”.

 

MARIA

worship maryVi fortsatte att rida på nytt och kom till en dörr som var halvt öppen, Herren sade, ”Tjänare kom hit, kom hit för bakom denna dörr finns Maria. Gå nära och lyssna på det hon säger, så att du kan gå och tala om för Mitt folk, så du kan berätta hur Maria lider”. Jag gick närmare och såg en ung vacker kvinna, en sån vacker kvinna, så vacker, hennes ansikte var så vackert. Hon tittade ut genom ett litet fönster. Hon böjde sig ned och tittade ner mot jorden, hon grät med stor smärta.

Hon sade: ”Varför tillber ni mig? Varför, när jag inte har någon kraft! Varför tillber ni mig? Jag kan inte göra något! Tillbe inte mig! Böj inte knä för mig! Jag kan inte frälsa er! Den enda som kan frälsa, den enda som kan förlossa är Jesus som dog för alla människor! Många säger att jag har kraft, att jag kan utföra mirakler, men det är en lögn! Jag utför ingenting! Allsmäktig Gud var nöjd med mig och Han använde min livmoder så att Jesus kunde födas och frälsa alla, men jag har ingen kraft. Jag kan inte utföra något! Böj inte knä för mig! Tillbe inte mig! Jag är inte värdig att tillbe. Den enda som är värdig, den enda som ni skall böja er för och dyrka är Jesus! Han är den enda som helar och frälser!”

Jag såg hur den unga kvinnan hade sådan smärta, full av vånda och gråt. Hon sade, Nej, Nej, Tillbe inte mig! Varför böjer ni er inför mig? Jag kan inte göra något”! Ni förstår kära bröder, det var en uppskakande upplevelse att se denna unga kvinna, hur hon grät med sådan smärta och sorg.

 

KLÄDNADER OCH KRONOR

Herren sade till mig, Tjänare kom, jag vill fortsätta visa saker för dig”. Vi kom till en mycket vacker plats där jag också kunde uppleva Guds härlighet. Jag såg rader efter rader av vita klädnader, så vita och vackra! Jag rörde vid dem och Herren sade, ”Tjänare, rör vid kläderna, för dessa klädnader är för er alla”.

Jag såg flera rader och jag rörde vid det fina tyget. Det var så vitt och skinande, inget liknande hade jag vidrört på jorden. Herren sade, ”Tjänare, dessa klädnader är för er alla”. Tårar rann ner för Herrens kinder. Herren sade, ”Tjänare, många vita klädnader kommer att bli kvar här i väntan på att någon skall ta dem. Många av dessa klädnader blir kvar här i väntan på en person”. ”Varför Herre”, frågade jag? ”För att många tillber Mig inte som jag vill, många visar inget gensvar till allt det jag gör för er. Tjänare, så många av dessa vita klädnader kommer att bli kvar här i väntan på en person, för i Mitt kungarike tar jag inte emot något som är orent. I Mitt kungarike accepterar jag endast det som är heligt, för det står skrivet i Mitt Ord: Ni skall vara heliga, ty jag är helig”. (1’a Petrusbrev 1: 16).

Jag tittade omkring och såg många klädnader; var och en hade ett namn skrivet i guld. Jag rörde vid klädnader som var mindre och i en annan storlek, och jag sade, ”Herre, dessa små storlekar, vem skall ha dem”? Herren svarade, ”Tjänare, kom ihåg Mina små barn, kom ihåg att jag har åt alla, jag har inte anseende till personer, dessa små klädnader är för Mina små barn som prisar Mitt Namn, de är för Mina barn som vill komma till Mitt hus och förhärliga Mitt Namn, därför har jag förberett stora saker för dem. Jag har åt alla som söker mig, jag har åt alla dem som kommer inför Mina fötter, jag ger dem Evigt Liv”.

crownsVi fortsatte att på nytt rida vidare och kom så till en stor plats med många kronor. Där fanns lyxiga kronor, skinande kronor, så jag sade, ”O Herre! Dessa kronor, de är så vackra. Vem är de till för”? Herren sade, ”Tjänare, kronorna som du nu vidrör, är för dem som prisar Mitt Namn, för dem som verkligen förhärligar Mitt Namn på det sätt jag vill”.

Herren visade mig också andra kronor, men jag lade märke till att de endast hade en ram. Då sade Herren, ”Tjänare titta åt detta håll”. Då såg jag andra kronor, men dessa var gjorda av törnen, så jag sade, ”Herre, jag vill inte ha en törnekrona eller en med bara ram”! Herren sade åt mig, ”Tjänare, på denna plats finns det tre olika typer av kronor: De lyxiga och skinande kronorna som du kan se och röra vid, de är för dem som verkligen prisar Mitt Namn, för dem som verkligen och av hela sitt hjärta prisar Mitt Namn. De är för dem som arbetar i Min vingård, för dem som älskar att vara i Mitt hus, för dem som bemödar sig även med smärta för att behaga Mitt Ord. Kronorna som bara har en ram, som du kan se och röra vid, är för dem som bara leker med Mitt ord, för dem som inte vill vara i mitt hus, för dem som inte crown of thornsvill fasta eller uthärda, eller förhärliga mitt Namn, de är för dem som prisar Mig med sina läppar men inte med sina hjärtan som jag vill. Varför min tjänare? Jo, för att ingen kan bedra Mig, det finns ingen plats att dölja sig för Mig. Tjänare, kronorna som är gjorda av törnen, dem som du kan se och vidröra, är för dem som förlöjligar Mitt Ord, de är för dem som kritiserar Mitt Ord, de är för alla dem vilkens hjärta jag knackar på men de vill inte acceptera Mitt Ord, de är för alla dem som kritiserar Mitt Ord”.

 

VISIONER OM UPPRYCKELSEN

Jesus_in_the_CloudsSedan sade Herren, ”Tjänare, jag vill visa uppryckelsen för dig, jag vill visa dig hur Min återkomst kommer att bli”. Jag sade, ”Herre, jag har redan sett så många saker, varför visar du ännu mera för mig”? Då kom vi till Guds Tron, jag såg tusentals och tusentals änglar samlade där. Då började vi fara neråt, Herren stannade upp i ett mycket vitt och vackert moln. Herren gav befallning till änglarna att komma och ta emot församlingen, Herren sade till mig, ”Tjänare se noggrant, för så här kommer det att gå till när jag kommer tillbaka, detta kommer att vara Min återkomst”.

RaptureJag såg människor ryckas upp från jordens alla fyra hörn, de prisade Herrens Namn. Alla var omslutna av Guds kraft. De steg uppåt och var klädda i vita dräkter. De började sjunga en mycket vacker sång, ”Helig, Helig, Helig är du o Herre! Tack Fader, för du har ryckt upp oss! Tack Herre för du har ryckt upp oss”!

Jag såg många olika människor, långa, korta, mörka, vita. Alla människorna och alla änglarna kom upp till molnet där Jesus och jag var. Alla människorna och änglarna var fulla av tacksamhet till Herren, vi alla sade, ”Helig, Helig, Helig är du o Herre”! Det var en sådan fantastisk upplevelse, jag såg så många människor att jag trodde jag kände dem. Alla var omslutna av Guds härlighet.

 

VISION OM VEDERMÖDAN

Efter detta kom vi till Guds Tron, Herren sade, ”Tjänare, kom hit”. Vi for ut från Tronrummet och kom till en plats med ett mycket litet fönster. Herren sade, ”Tjänare, titta ner nu”. Jag såg en fruktansvärd förödelse; hela jorden var förstörd och full av smärta. Herren sade, ”Tjänare se, detta kommer att hända efter att jag hämtat Mitt folk från jorden, detta kommer att hända efter Min återkomst, detta kommer att hända när Min församling är här hos Mig”. Jag såg en fruktansvärd förödelse.

Jag såg hur människor ena stunden hade fest, men sedan; jag såg en far leta efter sin son, en mor leta efter sina döttrar, men de kunde inte hitta dem, för att Allsmäktig Gud hade tagit dem. Släktingar letade efter andra släktingar men de kunde inte hitta dem. Människor letade efter sina grannar men kunde inte hitta dem, för Herren hade tagit upp dem till sig.

Något fruktansvärt hände över hela jorden. Jag såg en pastor som sprang från en plats till en annan, jag frågade Herren, ”Herre, varför springer den här mannen från en plats till en annan”? Herren svarade, ”Tjänare, den mannen var en pastor, men därför att han trodde att jag inte skulle komma ännu blev han lämnad kvar. Han trodde inte att jag skulle komma nu, han trodde att det skulle dröja länge innan jag skulle komma tillbaka, därför blev han lämnad kvar”. Pastorn sprang överallt och sade, ”Herre varför har jag blivit lämnad kvar? Om jag är en pastor, om jag har en position i kyrkan, och församlingen är borta, men jag är lämnad kvar? Varför har jag blivit lämnad kvar”? Herren sade, ”Tjänare, jag kan inte göra något nu, han trodde att min återkomst var försenad, ja, han blev lämnad kvar”.

Jag såg hur den mannen blev förföljd. Han sade, ”Det enda jag vill, är att bli upptagen med Kristus! Det enda jag vill, är att få vara med Herren för jag vill inte vara här och lida i den stora vedermödan”. Han fortsatte att springa från plats till plats och frågade sig själv, ”Varför lämnades jag kvar? Tag mig till dig Herre! Jag vill inte vara här och lida”! Herren sade, ”Tjänare, det finns inget jag kan göra nu, för under en lång tid talade jag med honom och sade att jag kommer mycket snart, men han trodde inte på mig, ja, nu är han lämnad kvar”.

After the RaptureJag såg många andra människor som sprang överallt. Så många människor sprang i desperation och försökte finna frid men kunde inte finna det. De ropade, ”Vi vill ha livets Ord! Vi törstar efter Guds Ord”! Men det var redan för sent, för Herren hade tagit församlingen till sig.

Jag såg många unga flickor och pojkar springa genom buskarna, springande över bergen för att finna frid. De ville ha frid men kunde inte hitta det. Herren talade om för mig varför, ”Tjänare Jag har redan tagit Min församling, nu är det Satan som styr”. Satan regerade redan över jorden, hela jorden var under plåga! Människor sprang från plats till plats. Människor ville äta varandra levande, dra av varandra håret. De beskyllde varandra och skadade varandra för att de ville ha frid men kunde inte finna det. Det var omöjligt, för Herren hade redan tagit hem sin församling.

En sådan fruktansvärd tid på jorden, jag såg sådana hemska saker. Så många människor skadade varandra och sade, ”Vi vill ha kärlek! Vi vill ha frid”! Men det var för sent! ”Se min tjänare, jag talade till dem, jag tillbringade tid med att knacka på människornas hjärtan, men de ville inte se på Mig. Nu har de lämnats kvar och det finns inget jag kan göra för dem nu. Varför, för jag har redan hämtat Min församling till mig. Medan allt Mitt folk är hos mig i himlen och tar del i Lammets Bröllop, kommer alla dessa människor att lida i stor smärta, där kommer det att vara gråt och tandagnissel. För de ville inte lyda Mitt Ord, de föredrog att göra narr och kritisera Mitt Ord”.

 

LIVETS BOK

Book of LifeHerren visade mig en stor och vacker bok. Det strålade om boken och den var gjord i guld. Jag sade, ”Herre, den stora boken, vad är den till för”? ”Tjänare i den här boken finns namnen på dem som prisar Mig, och namnen på dem som har gjort bättring och sökt sig till Mina vägar. Detta är Livets Bok. I denna bok finns alla de skrivna som kommer tillsammans och prisar och förhärligar Mitt Namn.” Boken var så stor och hade bokstäver skrivna i guld. Han sade, ”Se min tjänare, många av namnen har jag inte raderat ut på grund av Min nåd, för många har vänt ryggen till mig. Många har vänt ryggen till Mig, men Min nåd är så stor att jag har ännu inte raderat dem, för jag vill inte att någon enda skall lida utan att alla skall få evigt liv”. Jag rörde vid Boken och såg att så många namn var skrivna i den.

 

HELVETET

Sedan sade Herren, ”Tjänare, jag vill visa helvetet för dig”. Jag sade, ”Herre, Nej, jag orkar inte bära det, med allt du redan har visat mig har jag redan fått tillräckligt”. Herren sade, ”Tjänare jag vill visa dig helvetet, så du kan gå och berätta för församlingen och människorna att det finns en himmel men också ett helvete”. Vi började fara neråt. Vi var fortfarande långt borta från helvetet när jag hörde rop och stor klagan. Jag sade, ”Herre, för ut mig härifrån, jag vill inte möta allt detta”. Herren svarade, ”Se Min tjänare, var inte rädd för jag är med dig”. Vi fortsatte ner genom några tunnlar. Det var ett djupt mörker på denna plats, ett mörker jag aldrig hade upplevt på jorden.

woman in hellVi gick utmed några väggar och jag hörde så många själar ropa, rop i smärta och vånda. Herren sade, ”Tjänare, låt oss gå längre framåt”. Vi kom till en plats där en människa ropade. Jag frågade Herren, ”Herre, varför har vi stannat här”? Han svarade, ”Se tjänare, se noggrant på denna person, den här personen var en släkting till dig på jorden”. Jag sade, ”Vem då, jag kan inte känna igen personen”. Herren sade, ”Den här personen var din mormor på jorden, hon var din släkting, men hon var en icketroende, därför är hon här nu”.

Hon sade, ”Var snäll och ge mig vatten, tag ut mig härifrån, jag kan inte stå ut med denna plåga längre, jag är törstig”. Jag kunde inte göra något, det enda jag gjorde var att jag grät. Jag sade, ”Herre, för din gränslösa nåd och för din gränslösa godhet, ta ut henne härifrån. Varför är hon här, mina föräldrar sade att hon var i himlen”?

Herren sade, ”Tjänare, prästen sade till dina föräldrar att hon var i himlen, men det var en lögn. Det var en lögn, för hon böjde knä för bildstoder {bilder på avgudar}, hon älskade bildstoder, men bildstoderna kunde inte frälsa henne. Många gånger knackade jag på hennes hjärta för att hon skulle öppna och jag hade fått komma in, men i stället så bestämde hon sig för att göra gäck av Mitt Ord. Hon bestämde sig för att det var bättre att följa världen än att ära Mitt Namn, därför är hon här nu. Hon ville aldrig acceptera Mitt Ord, hon ville aldrig göra bättring, deras präst sade att hon hade flugit iväg till himlarna och att hon redan var i sin himmelska boning, men det var en lögn. Se min tjänare, här är hon nu”. Hon grät med sådan vånda. Hon sade, ”Ge mig vatten! Ta ut mig härifrån”! Herren sade, ”Tjänare, jag kan inget göra nu, den här själen tillhör inte Mig längre”. Vi vände och gick bort. Hon ropade till mig, ”Nej, Lämna mig inte här! Ge mig vatten! Ta ut mig härifrån”! Han kunde inget göra för henne.

Vi fortsatte vidare och såg många människor. Själar försökte röra vid Jesu kläder, de sade, ”Ta ut oss härifrån”! Men Herren sade till dem, ”Gå bort ifrån Mig, för ni tillhör inte Mig längre, ni tillhör Satan och hans demoner”. Det var en fruktansvärd plats, så många själar, så många människor.

 

satans tron

Vi fortsatte rida och kom till en mycket hemsk plats, Herren sade till mig, ”Se tjänare, jag vill visa dig Satans tron”. Jag sade, ”Nej Herre! Jag vill inte se den tronen”! Han svarade, ”Tjänare, var inte rädd, för jag är med dig”. Sedan kom vi till en hemsk och skräckingivande plats, jag såg en mycket stor stol som Satan satt på. Han hade långa naglar, och han skrattade och skrattade, han kunde inte sluta skratta. Jag såg också demoner överallt. Jag såg demoner i olika storlekar, jag såg furstar, väldigheter och många olika slags demoner. Jag hörde hur Satan gav order till sina demoner, order att fara upp till jorden och utföra alla slags onda saker.

Jag såg hur demoner for upp och provocerade krockar, slakt/massaker, stridigheter, skilsmässor och allt annat ont. Sedan kom de tillbaka ner och rapporterade till honom allt de hade gjort. Och Satan skrattade och skrattade. Han belönade demonerna och demonerna firade honom, prisade och sjöng för honom.

hellJag såg att Satan hade många planer att förgöra Kristna, stora planer att förgöra Guds tjänare. Jag såg stora kyrkor och församlingar som var fulla av modernism {Modernism, - texten avser troligen en strömning inom Katolska kyrkan under 1800 talet}. Herren sade, ”Se tjänare, dessa kyrkor är intagna av Satan, och de kommer inte att kunna vända om till Mig”.

Herren visade mig hur många demoner provocerade så mycket dödande, jag såg att själarna sedan hamnade till denna fördömelse och hemska plats. Jag såg en plats med eld, Herren sade, ”Se tjänare, detta är den brinnande sjön, detta är helvetet”.

Varje gång som demoner provocerade slakt, så föll själarna rakt ner till denna plats. Elden brände dem och de smälte. Själarna ropade i smärta och skräck, demonerna for tillbaka till Satans tron och berättade vad de hade gjort. Satan skrattade och skrattade och belönade demonerna. Sedan sjöng, dansade och hoppade demonerna inför honom och gjorde allt för att fira honom. Satan skrattade med glädje och i högmod för alla själarna som kom till helvetet. De ramlade ner varje sekund, Satan var så stolt att han inte kunde sluta skratta.

Jag upplevde starka demoniska känslor på denna plats, så många djävulens starka positioner. Jag sade, ”Herre var snäll och ta ut mig från denna plats, jag står inte ut längre”. Demonerna knuffade och plågade själarna där. Själarna ropade, ”Lämna oss ensamma! Lämna oss i fred, vi vill inte bli plågade längre, vi vill ha lugn”! Demonerna skrattade.

 

DEN HELIGA STADEN

Efter detta for vi vidare och Herren sade, ”Se, tjänare jag vill visa för dig den Heliga Staden, så att du kan gå och berätta för Mitt folk om det praktfulla jag har för dem”. Vi for uppåt och kom till en vacker plats, där det fanns vackra träd, höga barrträd. Allt var så vackert där. Jag upplevde en sådan frid där.

I dörren till staden fanns en vacker regnbåge. Det fanns många änglar utmed båda sidorna av vägen. Vi gick in genom dörren, då sade Herren, ”Tjänare, detta är den Heliga Staden”. Vi gick tills vi kom till en trädgård som var full a vackra rosor, något jag aldrig sett på jorden.

HeavenHeavenly FlowersJag släppte taget om Herrens hand och sprang in i trädgården. Jag kramade blommorna, de var så fina och deras doft var enastående. Jag höll på att bryta av en blomma, men Herren sade, ”Nej tjänare, du kan inte ta något ännu. Du kan bara ta blommorna efter att Min församling har kommit till denna plats, då kan du plocka av blommorna”. Jag sade, ”Herre, jag ville ta med bara en blomma till jorden för att visa den i alla kyrkorna”. Men Herren sade, ”Nej tjänare, för Mitt folk är inte här ännu”. Jag såg många olika slags vackra blommor.

Sedan red vi genom det vackra gröna gräset. Herren satte sig i gräset, och med ett vackert leende sade Han, ”Tjänare, allt detta som du ser och kan röra vid har jag förberett för Mitt folk”.

Vi red till en plats där det fanns ett stort träd som var fullt av frukter. Jag sade, ”Herre, detta träd, vad har den för betydelse, och alla frukterna? Jag tänkte också plocka en av frukterna men Herren sade till mig igen, ”Nej, tjänare du kan inte ta av frukterna ännu, för detta är Livets Träd, från detta träd kommer Mitt folk att äta när de kommer hit upp. Till dess kan du inte ta något förrän Mitt folk har kommit hit”. Trädet hade så vackra frukter.

Vi red vidare, jag såg så många vackra fjärilar och djur. Herren sade, ”Tjänare allt detta är för Mitt folk. Tala om för Mitt folk att de mycket snart kommer att vara här och rida i den Heliga Staden”.

Vi fortsatte och kom till en annan vacker plats med många stora träd och barrträd. Herren sade, ”Tjänare, allt detta är för Mitt folk. Tjänare, kom här för jag vill visa dig något speciellt”.

Vi kom nu till en vacker plats där det fanns fullt med änglar. En ängel var mycket stor och hade en stor trumpet vid munnen. Jag sade, ”Herre, ängeln, vad betyder detta”? Herren svarade, ”Se tjänare, den här ängeln väntar på en signal, ängeln väntar på en order som jag skall ge så han kan blåsa i sin trumpet, Mitt folk kommer att bli upptagen, uppryckt och förvandlad. Men var säker på en sak, den här trumpeten kommer bara att bli hörd av dem som är vaksam! Så gå och tala om för Mitt folk att vaka, tala om för Mitt folk att inte sova, för om du faller i sömn så kommer du inte att kunna höra trumpeten, tala om för Mitt folk att vaka {vaka eller vaksam, avser Kristna som håller sig i en nära relation till Herren}, för dem som sover kan jag inte resa upp”.

Ängeln var så stor och vacker, bakom honom fanns andra änglar som hade mindre trumpeter. Trumpeterna var gjorda i guld och var mycket skinande. Herren sade, ”Tjänare, tala om för Mitt folk att vara redo, för jag är beredd att ge order för trumpeten att ljuda”.

Throne of God, http://www.revelationillustrated.comVi red igen och Herren sade, ”Se tjänare, jag vill visa dig Min Faders Tron. Jag har inte visat det ännu för dig, men nu vill jag visa det, så du kan tala om för Mitt folk att Min Fader är verklig och att jag är verklig”. Vi gick tillsammans, Herren änglarna och jag. När vi fortfarande var på långt avstånd från Faderns Tron, kände jag att jag inte klarade av mera; jag kunde inte stå inför en sådan kraft och härlighet. När vi kom närmare kände jag mig som en fjäder, jag kunde knappt gå. Om inte ängeln hade hållit tag i mig, hade jag inte kunnat fortsätta.

Vi kom till Faderns Tron, jag upplevde en enorm kraft från Tronen. Kraftfulla blixtar gick ut från Tronen; det var så härligt och stort. Sådan kraft omslöt Tronen; det lyste och den var gjord av guld. Någon satt på Tronen men jag kunde inte se Hans ansikte, jag kunde inte stå ut med kraften som kom från Tronen. Jag kunde bara se Faderns konturer från midjan och neråt. Men från midjan och uppåt kunde jag inte se, för jag föll till marken. Jag föll för att jag inte kunde klara av sådan kraft och härlighet.

Elders Worshiping from http://www.revelationillustrated.comDärefter såg jag de tjugofyra äldste prisa och förhärliga Herrens Namn. Jag såg stora ärkeänglar också förhärliga Herrens Namn. De tjugofyra äldste böjde knä och sade, ”Helig, Helig, Helig är du o Herre”! Änglarna blev aldrig trötta med att förhärliga och prisa Herren, och de äldste slutade aldrig att förhärliga Herrens Namn. En enorm eld gick ut från Tronen, det fanns så många vackra saker i Tronen.

ArchAngelVi fortsatte och kom till en plats där det fanns en mycket stor ängel. Jag sade, ”Herre, vem är ängeln”? Herren svarade, ”Se tjänare, detta är ängeln Gabriel, se på den andra ängeln, det är Mikael”. De var så stora och vackra. Herren sade, ”Berätta för Mitt folk att ängeln Gabriel och ängeln Mikael verkligen existerar”.

Senare sade Herren, ”Tjänare, kom här, jag vill visa dig piskan”. Vi kom till en annan plats där såg jag Herren ta fram en piska som hade tre ändar. Han slog den mot en stor stol och sade, ”Den här är till för de olydiga, piskan är för dem som inte vill lyda Mitt Ord. Eftersom de inte vill lyda Mitt Ord, då vill jag tukta dem med piskan, för jag tuktar dem som jag älskar”. Jag såg hur Herren slog mot stolen med piskan och jag sade, ”Snälla Pappa, slå mig inte med piskan”! Han svarade, ”Min tjänare, lyd mig, för dem som inte lyder Mig tuktar jag”.

(Uppenbarelseboken 3: 19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig).

{Dem som jag [innerligt och ömt] älskar, upplyser jag om deras fel och överbevisar och övertygar och tillrättavisar och tuktar jag, [disciplinerar och instruerar dem]. Var entusiastisk och målmedveten och brinnande med iver och ångra dig [förändra ditt sinne och attityd]. Se även Ordspråksboken 3: 12.

Upp. 3: 19, Amplified Bible fritt översatt till svenska}.

Sedan förde Herren mig till en dyrbar plats, en fantastisk plats, där såg jag många kronor av guld. Men kronorna hade redan namn inskrivna och de var fulla av pärlor! Herren sade, ”Se tjänare, den här kronan här är för Min tjänare Yiye Avila, och denna är för Min tjänare Arturo García”. Kronorna var så dyrbara! På en krona stod det ”Aida Vadillo”, en annan ”Miguel Duran”, och en annan för ”Pablo Pintado”, och ”Nahum Zamudio”.

Herren sade, ”Tjänare, detta tillåter jag dig att få se, för att visa dig att kronorna för Mina tjänare som arbetar i Min vingård finns här. Du kan se att jag har stor belöning för Mina tjänare som predikar Mitt Ord”. Jag såg tusentals och tusentals kronor, alla med namn inskrivna.

Jag rörde vid en annan krona, men jag upptäckte att stenarna på kronan föll av. ”Herre, låt inte denna krona vara min!” Herren sade, ”Se tjänare, detta händer för dem som inte längre vill arbeta i Min vingård, för dem som föredrar att vända ryggen mot Mig i stället för att prisa Mig. Se Tjänare, de tjänare som inte längre vill prisa Mig, detta händer med deras kronor. Tjänarna som inte längre vill arbeta i Min vingård, detta händer med deras kronor”. (Uppenbarelseboken 3: 11).

Crown losing JewelsSedan förde Herren mig till en mycket vacker plats, jag såg många människor som sov. De hade vita klädnader på sig. Jag sade, ”Herre, vilka är alla dessa människor”? Herren svarade, ”Se tjänare, alla dessa människor är de som har dött på jorden, nu vilar de i paradiset, när jag ger order för trumpeterna att ljuda, då kommer först de som är döda att ryckas upp och sedan de som finns på jorden”. Det fanns så många människor där, deras klädnader var så vita. 1’a Tessaloniker brevet 4: 16-17.

Ingen talade med någon annan; de sov alla i en mycket djup sömn. Herren talade om för mig, ”Tjänare de vilar, men när trumpeten ljuder, då kommer dessa att resa sig först, och sedan de som finns kvar på jorden att ryckas upp tillsammans med dem, för att vara tillsammans med Mig. Sedan skall vi fira Lammets Bröllop”.

Slut
Av Jannet Balderas Canela
Alla Bibelcitat är från Svenska Folkbibelns översättning.
Text inom {xxx} är översättarens tillägg eller kommentar.

*****