×
Home: Mobile Home: Original Style Christian Netflix Jewish Stories X-Witch X-Muslim MP3 Bible Bible Movies Gospel Videos Godly Movies CBN Videos Kids Videos Worship Music Vids for New Believers Random Video What's New
  Kat Kerr   Anna Rountree   Mary Baxter   Several #1   Several #2   Choo Thomas   Ian McCormack   Burpo   I saw His Glory   7 Colombian Youths   Heavenly Blood   Heaven Testimonies
  Lazarus   Bill Wiese   Mary Baxter   Dr. Rawlings   J. Perez   Hepzibah   Ptr. Park   7 Columbian Youths
  Atomic Prayer   Prayers that ROUT demons   Warfare + Blessing   Healing   Declaration   101 Decrees   Tongues   Rosary   Artic Fire   Why Should We Pray?   Why Bother
  MP3 Bible   10 Commandments   Learn Bible in 24 Hours   40 Spiritual Lessons   Alpha   Foundations   Bible Commentaries   Book of Mormon   Temple Study   Red Letters   Divine Healing Training   God Story   Gap Theory   Creation to Christ   Book of John   Kids Bible Cartoons   Derek Prince Teaching   Jesus Film   Digital Bible   Bible Codes ELS
  Passion of Christ   New Jesus Film   Introduction   Names of God   Jesus IS...   Jesus Film   That's My KING   Father's Love Letter   Celestial Hug
  Warfare Training 1   Warfare Training 2   Casting Out demons   Combat   Examples   Warrior King   Exorcism   Prayer   Ask Him   demonology   Clarita   NUWI
  Final Quest   The Call   Tommy Hicks   3 Days   Angel Song   The Prison   H.A.Baker
  Best #1   Best #2   Spiritual Food   Generals   Ramirez   Bishop Kelley   Gary Wood   Roland Buck   Rees Howells   Baptized by Fire   Sid Roth   Todd White   Gary Beaton   Victor Marx   Akiane   Theo Nez   Nun's Story   Retha McPherson   Tomas Welch
  Booth's Vision   Frank Jenner   Hell's Best Kept Secret   EE-Taow   Manifesting Power   LivingWaters   Atheist Delusion   Using AI for Jesus   Sharing w/ Muslims   Sword + Serpent
  Revival Hymn   Jesus in China   Freemason Curruption   Modern Child Sacrifice   the WAR on Children   XGay   Transformations   Ark of Covenant   Soul Ties   Last Reformation   Noah's Ark Found   Does GOD Exist   Political Issues   Fake Mountain   7 Mountains   ID vs Evolution   Bible Science   American History   China Records   Case: Creator   Case: Christ   Case: Faith   Little Lessons   Deadly Mistakes   Enemies Within   Chinese Characters   Global Warming   The Final Frontier   Understanding Israel   Testing Joseph Smith   Targeting Kids
  X-Muslim   Journey of Hope   Islam Rising   ACT   Jihad   Best Muslim Story   Enemies Within   Answering Islam   Killing for Heaven   Killing the Infidel
  Downloadable MP3 Worship Music   Online Worship Music  DivineRevelations University   Free Posters   Christian Pictures   Kids Christian Cartoons   Bible Trivia   End Times Visions   Fractal Praise   Communion Verses   Bobby Conner   Brother Yun   Civil War   Prayer Tank   Fiscal Cliff   Understanding Economics   Who takes the Son   Christian GPTs
  All Languages   Afrikaans   Albanian   Amharic   Arabic   Bengali   Bulgarian   Burmese   Cambodian   Catalan   Chinese   Czech   Danish   Dutch   Farsi   Finnish   French   German   Greek   Gujarati   Hausa   Heberw   Hindi   Hungarian   Indonesian   Italian   Japan   Kannada   Khazanah   Korean   Laos   Malagasy   Malayalam   Malaysian   Marathi   Mongolian   Nepali   Norwegian   Oriya   Polish   Portuguese   Punjabi   Romanian   Russian   Somali   Samoan   Serbo_Croatian   Sinhala   Slovak   Slovenian   Spanish   Swahili   Swedish   Tagalog   Tamil   Telugu   Thai   Tongan   Turkish   Ukrainian   Urdu   Uzbek   Vietnamese
 About  Disclaimer  Phone# USA 425-610-9216  [email protected]
Follow on YOUTUBE  YouTube Follow on Facebook  Facebook Follow on X/Twitter  X/Twitter Follow Podcast RSS  Podcast  RSS Follow on Instagram  Instagram Follow on TikTok  TikTok
  PDF Library   Believer's Authority   Heavenly Man, Yun   Torch + Sword   The Harvest   Faith Shoemaker's Vision   Daughter of Sacrifice
AI Tech Site Something Funny... 2nd Page, Older Material
×


Menu / Home
Menu / Home

DIVINE REVELATIONS:   Tranonkala mirakitra ireo fifanatrahana mivantana tamin'I Jesosy Kristy

 
HTML Bible HTML Bible

Tena misy marina ny paradisa  Mino izany ve ianao? Miavaka tokoa ny fitantaran'I Choo Thomas ny fihaonany tamin'I Jesosy izay nahitany ny Lanitra, ny helo, ny andro fampakarana sy ny fampahorian-dehibe. Tokony handre ity tantara ity ny kristiana rehetra.

 
Tena misy, Tena Misy ny helo, efa hitako
I Jennifer Perez, tovovavy iray 15 taona nobeazina tao anaty ankohonana kristiana nefa niverin-dŗlana, maty noho ny habetsahan'ny rongony nofohiny izy ka nariana tany amin'ny helo, soa ihany anefa fa nomena famindram-po farany hampitandrina ireo very sy niverin-dŗlana ary ireo matimaty ny amin'ny hafatra maika.

Fanambarana avy any ambony momba ny

Mary K. Baxter

 
The Passion of the ChristLa passion de Christ
Horonantsary tokony ho hitan'ny rehetra, Mitantara ny niaretana sy ny nahafatesan'ny mpamonjy be fitia ho an'ny olombelona. Aoka ianao tsy hinia tsy hahita ny halafo vidin'ny otantsika, sy ny fitiavan-dehiben'I Kristy.
 

23 minitra tany amin'ny helo.

Fijoroam-bavolombelona mampiaiky volana nataon'I Bill Wiese ny amin'ny niainany ny helo nandritry ny 23 minitra.  Hazavainy amin'ny antsipirihany ny zavatra

 

Natao batisa tamin'ny afo miredareda
Pasitera Yong-Doo Kim  PDF   #2

Ireto boky ireto dia mitantara ny fomba maty paika indrindra enti-miady ara-panahy izay tsy mbola hitako hatrizay.Hanaitra olona maro manerana izao tontolo izao izy ity ary hampilavo lefona vondron-devoly maro. Aharihary avokoa ireo devoly, omeníAndrimanitra fitaovam-piadiana vaovao maro samihafa ny tafika ampiasainy mandritra izao andro farany izao. Mitarika olona maro ho any aminíny helo ny fanahy ratsy ary miezaka mafy hampikatso ny asa rehetra ataoníny fiangonana; fitoriana, tafika masina, fiombonam-bavaka, fanompoana, fanaovan-tsoa snsÖ araka ny fanoharaníI Jesosy dia aminíny alina, rehefa matory ny olona, no amafazaníny fahavalo ny voaratsiny. Tsapa araka izany fa manan-danja indrindra ny fiaraha-mivavaka mandritry ny alina (NUWI) raha te-hanohitra ny devoly. Mampihena tanteraka ny heriníny fahavalo ny fanomezam-pahasoavaníny maso ara-panahy, satria tsy ahafahany miafina, mampibaribary ny momba azy, ny hafetseny, ny famitahany, ny fahadisoam-panantenany, ny fanovŗny endrika ary ny toerany. Ity fanambarana ity dia hanova ny fiangonana ho mpanafika aminíizay fa tsy hiaro tena lava izao. doc

 
Fanambarana ny amin'ny lanitra nataona tanora kolombiana 7.
Ireto tanora kolombiana fito ireto dia naira-nentiníi Jesosy Kristy hatoro ny lanitra sy ny helo. Henoy ny fitantaraníizy ireo ny voninahitry ny lanitra tsara tsy hay vinaniana nomanina ho aníny kristiana mpankato.
 
BurningFanambarana ny amin'ny helo nataona tanora kolombiana 7
Niseho teo afovoany I Jesosy  Kristy raha izy ireo naira-nivavaka iny. Natoro azy ireo taminíizany ny manjo ireo tsy mpankato sy ratsy fanahy. Ity fijoroana ity dia hanampy anao handroso tahotra aníAndriamanitra sy hiala aminíny fahotana maharingana.
 
Ny fomba anakanan'I satana ny vavaka asandrantsika.
Ady any amin'ny tontolo ara-panahy (John Mulinde)
Ny helo sy ny lanitra
1000/1

Rehefa maty I Rev. Yong Park dia natoro ny fomba famalian-tsoa ny tsirairay avy any an-danitra sy ny fahadisoana mahavery ny kristiana any amin'ny helo
 
Mpianatry ny mpimasy
Jim McCoy
Fijoroam-bavolombelon
- I Theo Nez

Rehefa avy namaky ny bokiníi Mary Baxter I Theo dia nihevitra fa mbola misy 30 taona hiainany hahafahany manitsy ny diany ho aníAndriamanitra nefa inona fa maty enim-bolana monja taorianíio noho ny fidorohana be loatra. NentiníI Jesosy tany aminíny helo izy ka natorony ny lavaka efa nohadianíI satana ho azy.
 
Ny misiteriníny paradisa
Ny Eveka Bishop Earthquake Kelley
Traikefam-pahafatesana miavaka manambara ny lanitra sy ny helo. Mpanao ody izy taloha ka nanambara ny tsiambaratelon'izany. Izy koa ankoatr'izay dia nomena hafatra fampitandremana ny fiangonana sy Amerika.
 
Ilay evanjelisitra tany George Street.
Tantaran'I Frank Jenner mahasondriana loatra. Ny fomba mahagaga nampiasan' Andriamanitra azy hanelezana ny vaovao mahafaly momba an'I Jesosy manerana izao tontolo izao. Fomba tsotra nefa nanova fon'olona tsy tambo isaina.
 
Sword and SerpentNy sabatra sy ny menarana
Fahitana mafonja enti-mampitandrina ireo mpitory sy mpitandrina ny amin'izay hitranga amin'ireo tsy tena mitory ny fampianaran'Andriamanitra feno. Andriamanitra no tokony hatahoran'izay manompo azy fa tsy olona.
 
Hafatra 6 ho an'ny fiangonana
Pasitora Brani Duyon
 
Ricardo Cid8 ora tany an-danitra
Ricardo Cid

Efa nambaraníny Tompo fa olona maro, mpitandrina, eny fa misy fiangonana iray manontolo mihitsy aza no tsy hampakarina. Mampitandrina mafy ny Tompo ny aminíireo mpitory tsy mampianatra ny fahamasinana. Izay tsy manam-pahamasinana tsy mba hahita ny Tompo.  doc
 

  Aoka ho vonona aminíny fiavianíny Tompo
                   Bernada Fernandez.   
I soeur Bernada Fernandez dia niaraka taminíi Jesosy tany an-danitra sy tany aminíny helo. Natoro azy ireo valisoan-danitra ho aníireo masina, ny fampakarana, ny hanimpy sy ny hazoníaina. Hitany taminíizany koa ny haratsy toeraníny fiangonana, ny fitsarana farany ary ireo fanahy very any aminíny helo.  doc

 
Time is Fast Running OutFampahatsiahivana ampitiavana
 Tsy misy fotoana intsony.

Fijoroam-bavolombelon'I Victoria Nehale ny amin'ny famangian' I Jesosy kristy azy im-betsaka; mbola fampitandremana hatrany ny tsy maintsy hiverenany faingana.
 
Fotoam-pandihizana izao
Raha te-hahafantatra ny Tompo ianao tsy maintsy mahalala ireo namany. Tsy ho fantatrao mihitsy anefa izy ireo raha tsy rotidrotika sy torotoro ny fonao.
 

Translators Needed HTML Bible HTML Bible Passion of the Christ 4 Spiritual Laws Gospel Go The Jesus Film The Jesus Film for Kids Isaiah 53 Review