Main Index: Indonesian (Bahasa Indonesia Sehari-hari)

 

Mazmur 72

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

72:1 Dari Salomo. Ya Allah, ajarkanlah hukum-Mu kepada raja, berikanlah keadilan-Mu kepada putra raja.

72:2 Semoga ia menghakimi umat-Mu menurut hukum, dan memperlakukan orang tertindas dengan adil.

72:3 Kiranya negeri kami makmur dan sejahtera, dan ada keadilan bagi seluruh bangsa.

72:4 Semoga raja membela hak rakyat jelata, menolong orang-orang miskin dan menumpas penindas-penindas mereka.

72:5 Semoga ia tetap bertahan turun-temurun selama ada matahari dan bulan.

72:6 Semoga ia seperti hujan yang turun di padang, seperti hujan deras yang mengairi ladang-ladang.

72:7 Semoga keadilan berkembang selama zamannya, dan kemakmuran berlimpah selama bulan ada.

72:8 Kerajaannya akan meluas dari laut ke laut, membentang dari timur sampai ke barat.

72:9 Penduduk padang gurun akan tunduk kepadanya dan musuh sujud di depan kakinya.

72:10 Raja-raja Tarsis dan pulau-pulau akan membawa persembahan kepadanya. Raja-raja Arab dan Etiopia datang membawa upeti.

72:11 Semua raja akan sujud di hadapannya, segala bangsa menjadi hamba-hambanya.

72:12 Sebab ia melepaskan orang tertindas yang tak berdaya, dan orang miskin yang berseru kepadanya.

72:13 Ia mengasihani orang miskin dan rakyat jelata, dan menyelamatkan hidup orang yang melarat.

72:14 Ia membebaskan mereka dari penindasan dan kekerasan, sebab hidup mereka sangat berharga baginya.

72:15 Hiduplah baginda raja! Semoga kepadanya dipersembahkan emas dari Arab. Semoga ia didoakan setiap waktu dan direstui selalu.

72:16 Semoga gandum melimpah di seluruh negeri, dan bukit-bukitnya penuh dengan hasil bumi. Semoga tanahnya subur seperti Pegunungan Libanon, dan penduduk kotanya bertambah seperti rumput di padang.

72:17 Semoga nama raja dikenang selama-lamanya, dan kemasyhurannya bertambah selama matahari ada. Semoga bangsa-bangsa minta diberkati seperti dia, dan semua orang menyebut dia berbahagia.

72:18 Terpujilah TUHAN, Allah Israel! Hanya Dia yang melakukan hal-hal yang mengagumkan.

72:19 Terpujilah nama-Nya yang agung selama-lamanya; semoga seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya! Jadilah demikian. Amin!

72:20 Sekian doa-doa Daud, anak Isai.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase

Webnet77.com