Main Index: Indonesian (Bahasa Indonesia Sehari-hari)

 

Mazmur 105

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

105:1 Bersyukurlah kepada TUHAN, wartakan kebesaran-Nya, ceritakanlah perbuatan-Nya kepada bangsa-bangsa.

105:2 Nyanyikanlah pujian bagi TUHAN, beritakanlah segala karya-Nya yang menakjubkan.

105:3 Dialah TUHAN Yang Mahasuci; bersukacitalah sebab kita milik-Nya, semua yang menyembah hendaklah bergembira.

105:4 Mintalah kekuatan daripada-Nya, sembahlah Dia senantiasa.

105:5 Hai keturunan Abraham, hamba-Nya, dan keturunan Yakub, orang pilihan-Nya, ingatlah semua keajaiban yang dilakukan-Nya, jangan melupakan keputusan-keputusan-Nya.

105:6 (105:5)

105:7 TUHAN adalah Allah kita, keputusan-Nya berlaku di seluruh dunia.

105:8 Ia selalu ingat akan perjanjian-Nya, janji-Nya berlaku selama-lamanya.

105:9 Perjanjian itu dibuat-Nya dengan Abraham, dan kemudian dengan Ishak;

105:10 lalu dikukuhkan dengan Yakub, menjadi perjanjian yang kekal bagi umat Israel.

105:11 Katanya, "Tanah Kanaan akan Kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu."

105:12 Dahulu umat Allah hidup sebagai orang asing di sana jumlah mereka sedikit saja.

105:13 Mereka mengembara dari bangsa ke bangsa, pindah dari satu negeri ke negeri lainnya.

105:14 Tetapi TUHAN tak membiarkan siapa pun menindas mereka; demi mereka, raja-raja diperingatkan-Nya,

105:15 "Jangan mengganggu orang-orang pilihan-Ku, jangan berbuat jahat kepada nabi-nabi-Ku!"

105:16 TUHAN mendatangkan kelaparan di negeri itu, dan mengambil semua persediaan makanan.

105:17 Tetapi Ia menyuruh seorang mendahului mereka, Yusuf, yang telah dijual sebagai hamba.

105:18 Kakinya diikat dengan belenggu, lehernya berkalung rantai besi.

105:19 Akhirnya terjadilah yang ia ramalkan, ia dibenarkan oleh perkataan TUHAN.

105:20 Lalu raja Mesir, penguasa bangsa-bangsa, membebaskan dia dari penjara.

105:21 Ia diserahi tugas mengurus istana, dan diberi kuasa atas seluruh harta bendanya;

105:22 juga wewenang untuk mengatur para pegawai raja, dan memimpin kaum tua-tua.

105:23 Lalu Yakub pergi ke Mesir dan menetap di sana sebagai orang asing.

105:24 TUHAN membuat umat-Nya bertambah banyak, sehingga mereka lebih kuat dari lawannya.

105:25 Ia mengubah hati orang Mesir sehingga membenci umat-Nya dan memperlakukan hamba-hamba-Nya dengan curang.

105:26 Lalu Ia mengutus Musa hamba-Nya dan Harun orang pilihan-Nya.

105:27 Di Mesir mereka melakukan keajaiban-keajaiban, perbuatan-perbuatan besar dari TUHAN,

105:28 dan mereka taat kepada perintah-Nya. Lalu TUHAN menjadikan negeri itu gelap gulita.

105:29 Sungai mereka diubah-Nya menjadi darah, sehingga semua ikannya musnah.

105:30 Katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan masuk ke dalam istana raja.

105:31 Atas perintah Allah datanglah lalat-lalat, dan nyamuk-nyamuk berkerumun di seluruh negeri.

105:32 Ia mencurahkan es ganti hujan, dan mendatangkan kilat yang sambar-menyambar.

105:33 Ia merobohkan pohon anggur dan pohon ara, dan menumbangkan semua pohon-pohon mereka.

105:34 Atas perintah-Nya, datanglah belalang, jumlahnya sangat banyak, tidak terbilang.

105:35 Mereka melahap semua tanaman di ladang, dan memakan habis seluruh hasil bumi.

105:36 Lalu dibunuh-Nya anak laki-laki yang sulung dalam setiap keluarga orang Mesir.

105:37 Kemudian bangsa Israel dihantar-Nya keluar, mereka membawa emas dan perak; semuanya sehat dan kuat.

105:38 Orang Mesir ditimpa rasa takut dan ngeri, jadi mereka senang waktu orang Israel pergi.

105:39 Allah membentangkan awan untuk menaungi umat-Nya, dan api untuk penerang di waktu malam.

105:40 Mereka minta, lalu didatangkan-Nya burung puyuh, mereka diberi-Nya roti dari surga sampai kenyang.

105:41 Dibelah-Nya gunung batu, lalu terpancarlah air yang mengalir seperti sungai di padang gurun.

105:42 Sebab TUHAN ingat akan janji-Nya kepada Abraham, hamba-Nya.

105:43 Maka dihantar-Nya umat-Nya dengan gembira, orang-orang pilihan-Nya dengan sorak-sorai.

105:44 Tanah bangsa-bangsa diberikan-Nya kepada mereka, ladang-ladang mereka dijadikan milik umat-Nya,

105:45 supaya umat-Nya itu taat kepada hukum-hukum-Nya dan mengikuti perintah-perintah-Nya. Pujilah TUHAN! Pujilah TUHAN!

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase

Webnet77.com