Main Index: Indonesian (Bahasa Indonesia Sehari-hari)

 

Mazmur 132

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

132:1 Nyanyian ziarah. Ya TUHAN, ingatlah kepada Daud, dan segala penderitaannya.

132:2 Jangan lupa akan sembahnya kepada-Mu TUHAN, akan kaulnya kepada-Mu Yang Mahakuat, Allah Yakub.

132:3 Katanya, "Aku takkan beristirahat di rumahku atau tidur di tempat tidurku,

132:4 (132:3)

132:5 sebelum menyediakan rumah bagi Allah Yakub, tempat kediaman bagi TUHAN Yang Mahakuat."

132:6 Di Betlehem kita mendengar tentang Peti Perjanjian, lalu menemukannya di padang Yaar.

132:7 Marilah kita pergi ke tempat kediaman TUHAN, dan menyembah Dia di depan takhta-Nya.

132:8 Datanglah dan tinggallah di Rumah-Mu, ya TUHAN, bersama Peti Perjanjian, lambang kuasa-Mu.

132:9 Semoga umat-Mu bersorak gembira, dan para imam-Mu selalu hidup menurut kehendak-Mu.

132:10 Demi Daud, hamba-Mu, janganlah menolak raja pilihan-Mu.

132:11 TUHAN telah bersumpah kepada Daud; Ia tak akan mengingkari janji-Nya. Kata-Nya, "Seorang anakmu akan Kujadikan raja untuk memerintah menggantikan engkau.

132:12 Jika anak-anakmu setia kepada perjanjian-Ku, dan mentaati perintah-perintah-Ku, maka untuk selama-lamanya keturunan mereka menggantikan engkau sebagai raja."

132:13 Sebab TUHAN telah memilih Sion; Ia menginginkannya untuk tempat kediaman-Nya.

132:14 Kata-Nya, "Di sinilah kediaman-Ku untuk selama-lamanya, Aku ingin memerintah di tempat ini.

132:15 Segala keperluannya akan Kupenuhi dengan limpah, orang-orangnya yang miskin Kuberi makan sampai kenyang.

132:16 Imam-imamnya menampakkan keselamatan daripada-Ku; umatnya akan menyanyi dan bersorak gembira.

132:17 Di sini seorang keturunan Daud Kujadikan raja; pemerintahannya akan Kuteguhkan.

132:18 Kerajaannya akan selalu sejahtera, tetapi musuh-musuhnya akan dipermalukan."

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase

Webnet77.com