International Christians Resources
Divine Revelations Home All Languages

SWAHILI
Kiswahili

Dakika 23 Kuzimu na Bill Wiese

Kuzimu na Kurudi

Ufunuo wa Yesu Kuhusu Kuzimu

MBINGUNI NA JEHANAMU:
ELFU KWA MOJA

 Ufunuo wa Kuzimu   

Ufunuo wa Mbinguni          

KUKOMBOLEWA KUTOKA
KWENYE NGUVU ZA GIZA

Passion of the Christ HTML Bible Gospel Go


Ethnic Harvest Gospel Tracks 4 Spiritual Laws
MP3 Gospel of JohnHTML BibleCHM Bible (Windows Help Format)

Swahili-Cango,      Swahili Kenya,       Swahili-Tanzania          

Masaa 8 Mbinguni       Translators Needed !

Kuzimu ni Halisi, nilikwenda huko!

 Nafasi ya Pili--Ufufuo wa Theo Nez

Muujiza wa Uponyaji na Mualiko wa Mbinguni

 Maono ya Unity        KWA NINI TUOMBE