International Christians Resources
Divine Revelations Home All Languages

Afrikaans Flag Afrikaans Albanian Flag Albanian Arabic Flag Arabic Bengali Flag Bengali Catalan Flag Catalan Chinese Flag Chinese Danish Flag Danish
Dutch Flag Dutch Farsi Flag Farsi French Flag French Finnish Flag Finnish German Flag German Greek Flag Greek Hausa Flag Hausa
Hebrew Flag Hebrew  Hindi Flag Hindi Hungarian Flag Hungarian Italian Flag Italian Japanese Flag Japanese Korean Flag Korean  Laos Flag Laos 
Indonesian Flag Indonesian &
   Bahasa Malaysia
Norwegian Flag Norwegian Polish Flag Polish Portuguese Flag Portuguese  Hindi Flag Punjabi Romanian Flag Romanian Russian Flag Russian
Samoan Flag Samoan Spanish Flag Spanish  Swedish Flag Swedish Tagalog Flag Tagalog Hindi Flag Tamil Thai Flag Thai  Turkish Flag Turkish
Ukrainian Flag Ukrainian Urdu Flag Urdu Vietnamese Flag Vietnamese Czech Flag Czech Serbo-Croatian

Amharic

Mongolian

Sinhala

Mini Uzbek FlagUzbek Hindi Flag Telugu

Slovenian

Bulgarian Flag  Bulgarian Nepali All Other World
Languages

Tongan

Marathi Burmese Malagasy Slovakia Cambodian  Javanese

To see the LOG of the most recent translations, click here


Spanish:     All PDFs ZIP


Chinese:    All PDFs ZIP


German:   All PDFs ZIP


Korean:   All PDFs ZIP


Indonesian:     All PDFs ZIP


23 Minit Di
Dalam Neraka
Syurga & Neraka, 1:1000 HTML BibleGot QuestionsEthnic Harvest
Neraka itu Nyata
Bersiap Sedia untuk
Kedatangan Tuhan!
MP3 Bible
ZIP.   700mb
Penglihatan Unity
Visi_Visi_Pengangkatan,
Kesengsaraan, KotaKudus,
 Takhta-Takhta Allah dan syaitan
Sentiasa Ada Harapan Kegelapan di Waktu Tengah Hari
Saya Nampak Mereka Di Neraka Frank Jenner Dari Jalan George
Visi Salib Kalvari Mukjizat Kesembuhan,
Undangan Ilahi Ke Syurga
 Wahyu Syurga     Wahyu Neraka Wahyu Tentang Neraka
Bagaimana iblis Menghalang Doa-doa Kita.
PERTARUNGAN DI ALAM SYURGAWI
Tanda Binatang 666 Masa Semakin Cepat Berakhir Melalui Pintu Penyerahan
Syurga Itu Nyata Translators Needed ! Arang Batu Berapi Dan Batu Hidup Tangga Dan Sungai
Wahyu-wahyu Di Syurga Kenapa Ambil Peduli? Visi Pintu-Pintu Takdir